Projekt TVÁŘE LÁSKY

Náš dětský domov přijal nabídku Arcidiecézní charity Praha zapojit se do projektu pod názvem Tváře lásky.
Tato nabídka nás zaujala, protože se věnuje celospolečenskému problému, kterým je násilí. Děti, které si prošly nebo aktuálně procházejí ústavní péčí se bohužel s tímto problémem setkaly v různých podobách. V rodinách je násilné chování často normou. Děti tedy nemají zdravý náhled na nebezpečí, které z násilného jednání vyplývá. Z toho důvodu také dochází k fixaci nesprávných návyků.
Mám představu, že ve spolupráci s vyškolenými lektory budeme mít v tomto směru možnost ovlivnit budoucnost těchto dětí, mladých lidí a jejich budoucích rodin.
norway_grants_250px.png

osf_praha_cz_250px.png

Jednotlivá setkání v rámci projektu:

1. setkání - srpen 2015
27.8.2015 naše zařízení navštívili pracovníci z Poradny Magdala, aby zde zahájili svůj preventivní program Tváře lásky. Preventivní program má za cíl dětem představit různá témata jako domácí násilí, prostituce, násilí, obchod s lidmi atd. Preventivního programu se zúčastní dvě skupiny dětí z našeho domova. První setkání s pracovníky se neslo v duchu tématu RESPEKT.
Více zde: http://praha.charita.cz/tvarelasky/tvare-lasky-mame-za-sebou-prvni-setkani-s-detmi/
2. a 3. setkání - 3.9.2015 a 16.9.2015
Během září opět proběhlo setkání našich dětí s lektory v rámci preventivního programu Tváře lásky. Během měsíce se uskutečnila dvě setkání. Tématem druhého setkání byla práce s agresí a při třetím setkání byly děti seznámeny s pojmem gender a s tím souvisejícími rozdíly mezi muži a ženami.
4. setkání - 7.10.2015
I v říjnu naše zařízení pokračovalo v navázané spolupráci s Poradnou Magdala v preventivním programu Tváře lásky. Během října byla realizována dvě setkání dětí s lektory. Při setkání 7.10.2015 byly děti seznámeny s tématem násilí. Lektoři děti seznamovali s pojmy jako rasismus, deprivace, deviace, znásilnění atd. Při setkání lektoři s dětmi debatovali i nad aktuálním tématem a to kyberšikanou. Dětem bylo lektory vysvětleno, co vše je považováno za kyberšikanu a jak se jí bránit.
5. setkání - 21.10.2015
5. setkání se uskutečnilo 21.10. Ústředním tématem byla prostituce. Dětem lektoři vysvětlili co už se dá považovat za prostituci, jaký je rozdíl mezi mzdou, darem odměnou, kdo je prostitutka či prostitut a kdo společnice. V tomto tématu byl kladen velký důraz na aktivity. Děti pracovaly s autentickým textem prostitutky, ale také byly dětem předloženy inzeráty následně děti měly hledat rozdíly mezi běžnými inzeráty a inzeráty lákajícími na práci společnice.
6. a 7. setkání - 5.11.2015 a 2.12.2015
6. setkání se uskutečnilo 5.11.2015 a tématem setkání byl obchod s lidmi. Lektoři dětem osvětli co se skrývá pod uvedeným slovním spojením. Při setkání byl kladen velký důraz na aktivity dětí, aby bylo zřejmé, že pochopily s čím se mohou v životě setkat a jak k tomu přistoupit.
7. setkání proběhlo v adventním čase 2. 12. Hlavním tématem setkání bylo domácí násilí. Vhodnou formou byly děti seznámeny s obsahem této problematiky. Lektoři dětem nastínily různé situace a společně s dětmi se zamýšleli nad obsahem a hledali prvky, které by se jich mohli dotýkat. Zároveň se seznamovali s tím,  jak se v dané chvíli zachovat.
 
8. setkání - 12.1.2016
Poslední setkání dětí s lektory proběhlo 12.1. 2016. Tématem  tohoto setkání bylo zneužívání nejbližšími. Lektoři s dětmi citlivě hovořili o komerčním zneužívání dětí, o pedofilii, o souvislostech mezi obchodem s lidmi a domácím násilím. Také jim vysvětlili, kdo může být pachatelem sexuálního zneužívání a jak je možné ho poznat. Opět nechyběly aktivity, které umožnily dětem probírané téma lépe si zapamatovat a činily setkání interaktivnější.
Na konci setkání lektoři pozvali děti ze své skupiny na drobné pohoštění, které jim připravili a vzájemně si sdělovali přínosy jednotlivých setkání.
březen 2016
V březnu proběhlo poslední setkání skupin dětí s lektory v rámci projektu Tváře lásky. Poslední setkání nad tématem zneužívání nejbližšími s děvčaty z VÚ Černovice bylo 96. workshopem, který proběhl v rámci projektu. 8 setkání v jednotlivých zařízeních probíhalo od srpna 2015 do března 2016.
Již ukončené projekty si můžete prohlédnou zde:
Dětský domov Pyšely - Ukončené projekty
Footer bottom
 Náš domov  |  Povinně zvěřejněné informace   |  Historie  |  Prožili jsme  |  Galerie  |  Výroční zpráva  |  Ptáte se nás  |  Kontakt  
                                                         
We use Plus4U powered by Unicorn Universe