Povinně zveřejněné informace

Základní informace

Informace dle zákona č.106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů. Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Úplný oficiální název:
Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112
Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ostatní informace : www.ddpysely.cz

Organizační struktura

Povinně zveřejněné informace2.png

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Dětský domov a Školní jídelna
Senohrabská 112
25167 Pyšely
Adresa úřadovny
pro osobní návštěvy:
Dětský domov a Školní jídelna
Senohrabská 112
25167 Pyšely
Úřední hodiny:
PO-PÁ  9.00 – 14.00
Popř. na základě objednání (telefonicky, elektronicky)
Telefonní čísla, čísla faxu :
www.ddpysely.cz/kontakty
 
Adresa internetové stránky:
www.ddpysely.cz 
Adresa e-podatelny:
socialka@ddpysely.cz 
Datová schránka:
zdtxfe4
Případné platby lze poukázat:
Sponzorský účet - 168272421/0300
IČ:
00067580
Dokumenty:
Zřizovací listina
Vnitřní řád
Školní vzdělávací program
Roční plán
Minimální preventivní program
Organizační řád
Směrnice
 

Rozpočet

Rozpočet za uplynulý rok je uveden ve Výroční zprávě o činnosti, část ekonomická.
Tato zpráva je umístěná na www.ddpysely.cz/vyrocnizprava

Žádosti o informace

Písemně poštou, elektronicky
Kontakty viz. výše
Vaše žádost bude vyřízena do 15 dnů ode dne doručení.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání prostřednictvím ředitele zařízení (orgán 1.stupně) ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke zřizovateli Krajský úřad Středočeského kraje.

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Výroční zpráva

Informace o zpracování osobních údajů

Footer bottom
 Náš domov  |  Povinně zvěřejněné informace   |  Historie  |  Prožili jsme  |  Galerie  |  Výroční zpráva  |  Ptáte se nás  |  Kontakt  
                                                         
We use Plus4U powered by Unicorn Universe